việt nam

Nhận định thị trường bất động sản Việt Nam

Nhận định thị trường bất động sản Việt Nam

Nhận định thị trường bất động sản Việt Nam

Thị trường bất động sản Việt Nam bắt đầu cải thiện rõ nét từ năm 2014 cho đến nửa đầu năm 2016 với những kết quả tích cực trong các phân khúc thị trường. Một số thay đổi tích cực về pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán sáp nhập, chính sách mở cửa ...