nhà đầu tư ngoại

Nhà đầu tư ngoại cẩn trọng hơn với thị trường bất động sản Việt Nam

Nhà đầu tư ngoại cẩn trọng hơn với thị trường bất động sản Việt Nam

Nhà đầu tư ngoại cẩn trọng hơn với thị trường bất động sản Việt Nam

Số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI vào Việt Nam, với 25 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng ...