lưu ý phòng ngủ

Cách bố trí phòng tân hôn

Cách bố trí phòng tân hôn

Cách bố trí phòng tân hôn

Sắp xếp phòng ngủ hợp lý cũng là một trong những cách giúp các đôi vợ chồng mới cưới tránh nguy cơ bất hòa, đổ vỡ... 1. Gương:  Trong phòng tân hôn, vị trí thích hợp nhất để đặt gương là ở bên trong cửa tủ áo. Để gương ở mặt sau cánh cửa tủ bên ...