Imperial

Imperial Hotel

Imperial Hotel

Imperial Hotel

Di chuyển Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu, quý khách có thể sử dụng các phương tiện như - Tàu cánh Ngầm từ Bến Cảng Nhà Rồng đến Bến Tàu Cánh Ngầm Vũng Tàu: vì một số lý do ảnh hưởng đến sức khỏe, nên hạn chế sử dụng phương tiện này khi di ...